lavastone

VOUCHER

Na prezent i inne okazje

Skontaktuj się ze mną, aby ustalić termin, który Tobie najbardziej pasuje. Podczas rezerwacji podaj numer vouchera. Voucher jest tylko na jeden termin warsztatów i może być użyty tylko raz.

Lavastone

Za oryginalne i ważne uznaje się wyłącznie vouchery wystawione przez firmę Lavastone Michał Kwaśnik.

Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego rezerwacji.

Niewykorzystane, zagubione lub skradzione vouchery przepadają bez prawa rekompensaty z tego tytułu.

Rezerwacji przy użyciu Vouchera imiennego może dokonać wyłącznie osoba wskazana na Voucherze.

Nabyty Voucher nie upoważnia do pierwszeństwa w zakresie rezerwacji terminu warsztatów. Będzie realizowany jedynie w przypadku dostępności miejsc. W przypadku, gdy wybrany termin nie może zostać zrealizowany, wskazany zostanie najbliższy możliwy termin na jego wykorzystanie

Firma Lavastone Michał Kwaśnik ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach: upływu terminu ważności; uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie; braku osobistej obecności posiadacza lub uprawnionego imiennie do vouchera; w razie zauważenia jakichkolwiek poprawek, przeróbek, zmian budzących wątpliwości autentyczności vouchera; braku wolnych terminów dla realizacji vouchera.

Kontakt

Michał Kwaśnik Lavastone
51-140 Wrocław, ul. Nabielaka 17a
nr konta: 15 1090 2590 0000 0001 4339 6282

+48 661 779 381
lavastone.office@gmail.com

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz w polityce prywatności.

sklep z minerałami, warsztaty geoedukacyjne, geologia, wykłady, wycieczki, pilot wycieczek, lavastone

Kontakt

Michał Kwaśnik
661 779 381
lavastone.office@gmail.com

Lavastone WhatsApp
Wysłano do LAvastone